Rumah > Berita & Aplikasi > Kandungan
Komponen baru
- Jun 23, 2016 -

1. panjang pelbagai perintah: Crystal atom yang disusun dalam sekurang-kurangnya dalam lingkungan micron.

2. keseragaman: Kristal tersebut daripada sifat-sifat makroskopik bahagian dalaman adalah sama.

3. anisotrofi: kristal dalam arah yang berbeza dengan ciri-ciri fizikal yang berbeza.

4. simetri: ideal Kristal bentuk dan struktur dalaman mempunyai simetri yang tertentu.

5. had: Kristal telah membentuk sifat-sifat geometri secara spontan tertutup polyhedra.

6. belahan: Kristal yang mempunyai satu orientasi tertentu Kristal

7. tenaga minimum: minimum dalam Kristal tersebut.

8. pemuliharaan satah sudut: kepunyaan Kristal tersebut sama dari sudut antara dua satah Ying Jing malar.

Sepasang: Kristal yang baru

Seterusnya: Katalog produk 2016